Avatar


Henrico Lumeij

Medewerker Bijzonder Beheer bij Obvion

Kerkrade, NL

henrico (at) lumeij.com

+31(0)6-12135759


Skills

Microsoft Office

95%

Adobe CC

85%

Talen

Nederlands

Engels

Duits


Cursussen

Beeldcommunicatie
Forum Beeldtaal
2016 - 2020

Agressie, conflict en communicatie
Human Interfocus / gem. Kerkrade
2017

Opleiding Schuldhulpverlening
Assessor
2016


Vrije tijd

Bestuurslid en spelend lid bij de
Coriovallum Pipe Band te Heerlen
1994 - heden

Vrijwilliger / Gids bij
Kasteel Hoensbroek
2020 - hedenWerkervaring

Medewerker Bijzonder Beheer - Obvion
2020 - Heden

Samen met de klant ga ik op zoek naar een oplossing voor (dreigende) financiële problematiek. Hierbij wordt rekening gehouden met een breed scala aan oorzaken en oplossingen. Het uitgangspunt is het bereiken van duurzaam resultaat.

Verantwoordelijkheden:

 • Klantcontact.
 • Uitvoeren van assessments.
 • Ondersteuning van klanten.
 • Onderliggende oorzaken van betalingsproblemen ontdekken.
 • Klant ondersteunen in het vinden van oplossingen voor betalingsproblemen.

Digital Designer
2017 - Heden

Het ontwerpen van websites, inclusief het opmaken van teksten en het verzorgen van passende illustraties. (Portfolio op: https://lumeij.com)

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpen van websites.
 • Schrijven van doelgerichte teksten.
 • Het verzorgen van passende illustraties.
 • Website optimalisatie (SEO).
 • Interpreteren van analytische gegevens (analytics).

Consulent Schuldhulpverlening - Gemeente Kerkrade
 2016 - 2018

Op grond van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) nam de gemeente Kerkrade de regie voor schuldhulpverlening in eigen handen. In de samenwerking met ketenpartners werd gezocht naar passende oplossingen voor schuldenproblematiek. Daarnaast werd ingezet op preventie en op het vergroten van de zelfredzaamheid.

Verantwoordelijkheden:

 • Intake- en vervolg gesprekken met de cliënt.
 • Rapporteren en opstellen van een Plan van Aanpak.
 • Regie voeren over de uitvoering van het Plan van Aanpak.
 • Onderzoek naar sociale en maatschappelijke problematiek.
 • Communicatie met ketenpartners.
 • Bemiddelen in crisissituaties.

Senior Medewerker Beschermingsbewind - Adactio Gerechtsdeurwaarders
 2005 - 2016

Onderbewindstelling van gelden en goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben.

Verantwoordelijkheden:

 • Het regelen van de financiële huishouding van de cliënt.
 • Aanvragen van (bijzondere) bijstand en toeslagen.
 • Beheren en verantwoorden van persoonsgebonden budget (PGB).
 • De rechthebbende bijstaan en vertegenwoordigen in een schuldhulpverleningstraject (WSNP).

Opleiding

LOI: Communicatie & Multimedia Design
2019 - Heden

HBO Bachelor


Hogeschool Zuyd: Sociaal Juridische Dienstverlening
1999 - 2002

HBO Bachelor


Leeuwenborg College: Sociaal Juridische Dienstverlening
1993 - 1997

MBO Diploma